Temapodden

Hur ska samhället möta och hantera frågor som till exempel miljöförändringar, diskriminering eller barns välfärd? I Temapodden möter du forskarna som med kunskaper, metoder och expertis från skilda vetenskapsgrenar, hittar svaren på de utmaningar vi står inför, både nutida och framtida.

Temapodden är en podd om tvärvetenskaplig forskning från Institutionen för Tema, vid Linköpings universitet.

Loading
12

Episodes Date

Man skulle kunna beskriva vår jord som ett äpple. På detta äpple som snurrar runt i universum så finns allt liv i äpplets skal, en tunn tunn hinna, som i verkligheten är ungefär 14 kilometer tjock. I ...
May 17, 2021
I det tionde avsnittet av Temapodden möter vi professor Cecilia Åsberg och lär oss om mer-än-mänsklig humaniora, människans problematiska självbild, skräpekonomi och hur vi kan försöka vara goda förfä...
April 19, 2021
Klimatförändringarna gör att vi kommer att få ett mer extremt väder i framtiden där både skyfall och värmeböljor kommer att bli vardagsmat. Men hur ska vi idag kunna förstå hur världen kan komma att s...
March 15, 2021
Vad har barn för farhågor och förhoppningar inför en adoptionsåterresa? Och vad betyder resan egentligen för barnet? I dagens avsnitt medverkar Johanna Gustavsson, doktor i tema Barn, vid Institutione...
February 15, 2021
Jakten på externa forskningspengar, individuell status och höga rankningar hämmar den akademiska forskningen. Det menar Per Gyberg som är prefekt vid Institutionen för Tema vid Linköpings universitet....
December 8, 2020
Är det en rättighet att få biologiska barn och ska möjligheten att få assisterad befruktning vara tillgänglig för alla? Det är två stora frågor som går som en röd tråd genom det forskningsprojekt som ...
October 29, 2020
I detta femte avsnitt av Temapodden pratar vi om hur vi ser på naturen som omger oss och hur vi väljer att framställa vår natur. Emelie Fälton är doktorand på Tema Miljöförändring och har ägnat flera ...
October 15, 2020
Kropp och kroppslighet är temat för det fjärde avsnittet av Temapodden. Nyligen startades nämligen ett nytt centrum för medicinsk humaniora och bioetik vid Tema Teknik och social förändring vid Linköp...
September 29, 2020
2000-talet har hittills bjudit på en hel rad kriser för mänskligheten att möta: Klimatkris, migrationskris, ekonomiska kriser och nu sist Corona-krisen. Men vad händer med den politik som förs om våra...
September 15, 2020
Trots att digitaliseringen har gått med stormsteg framåt och det har varit prat om det papperslösa samhället i många år så går världens pappersbruk på högvarv. Ett stort problem för pappersbruken är v...
September 1, 2020

Load more