Thursday Oct 29, 2020

Rätten att bli förälder

Är det en rättighet att få biologiska barn och ska möjligheten att få assisterad befruktning vara tillgänglig för alla? Det är två stora frågor som går som en röd tråd genom det forskningsprojekt som drivs av Judith Lind, universitetslektor vid Tema Barn vid Linköpings universitet. Hur avgör man om en eventuellt blivande förälder har förmåga att ta hand om barnet och vilka etiska dilemman ställs de personer för som ska bedöma personernas föräldrapotential? Programledare för Temapodden är Per Wistbo Nibell.

Copyright 2024 All rights reserved.

Version: 20240320